Tyrėjų Grupės

Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras

Valstybinis Mokslinių Tyrimų Institutas Fizinių Mokslų ir Technologijų Centras (FTMC) yra valstybinė mokslinių tyrimų institucija, įkurta 2010 m., sujungus Chemijos, Fizikos, Puslaidininkių fizikos institutus Vilniuje ir Tekstilės institutą Kaune (https://www.ftmc.lt). Per pastaruosius metus FTMC, jungiantis skirtingas mokslo šakas, tapo viena iš pirmaujančių mokslo institucijų Lietuvoje, vykdančių unikalius fundamentinius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus funkcinių medžiagų, elektrocheminių medžiagų mokslo, organinės chemijos, elektronikos, lazerių technologijų mokslo srityse, optoelektronikoje, branduolinėje fizikoje, bio ir nanotechnologijose, kuro elementų technologijose ir kt. FTMC aprūpintas modernia laboratorine įranga, užtikrinančia aukšto lygio tyrimų rezultatus. FTMC šiame projekte atstovauja Katalizės skyrius, turintis ilgametę patirtį projektuojant ir kuriant įvairias funkcines medžiagas bei naujus beelektrinio metalo dengimo procesus, kurie sėkmingai buvo naudojami mikroelektronikoje, įvairių kuro elementų katalizatorių gamyboje.

Pagrindinis Tyrėjas

Prof. Habil. Dr. Eugenijus Norkus

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Katalizės skyriaus vadovas

Pagrindinis Tyrėjas Prof. Habil. Dr. E. Norkus šiuo metu dirbas vyriausiuoju mokslo darbuotoju autokatalizinio metalų nusodinimo ir koordinacinės chemijos srityse ir yra FTMC Katalizės skyriaus vadovas. Jo mokslinių tyrimų yra naujų beelektrinių metalo dengimo procesų kūrimui ir tyrimams, kuro elementų katalizatorių gamybai, elektrokatalizei.

Latvijos Valstybinis Medienos Chemijos Institutas

Projekto partneris Latvijoje – Latvijos Valstybinis Medienos Chemijos Institutas (LSIWC), yra valstybinis MTEP institutas, vykdantis mokslinius tyrimus ir bandymus medienos mokslo, medienos ir polimerų chemijos, biotechnologijų srityse; taikomi tyrimai inovatyviems produktams ir medžiagoms gauti iš atsinaujinančių žaliavų išteklių – medienos ir augalinės biomasės. LSIWC yra vienintelė šios srities mokslinė institucija Baltijos šalyse, kurios 6 laboratorijose dirba 112 darbuotojų, tarp jų – 39 mokslų daktarai, iš jų 19 jaunųjų mokslininkų. Tyrėjų grupė iš Biorafinavimo ir Lignino laboratorijų dirba su taikomaisiais ir fundamentiniais tyrimais įvairių klasių anglies medžiagų, gautų iš biomasės, eksperimentinių tyrimų srityje. Ypač didelį dėmesį personalas skiria šioms sritims: a) biomasės termocheminis pavertimas vertingais produktais; b) anglies ir bioanglies gamyba; c) fiziškai ir chemiškai aktyvintos anglies medžiagos, turinčios tikslines savybes; d) nanoporinės anglies medžiagos. Sukurtas aukštos kokybės aktyvintos anglies sintezės iš medienos žaliavų metodas, leidžiantis žymiai pagerinti anglies medžiagos, kaip elektrodų, eksploatacines savybes superkondensatoriuose su organiniais elektrolitais – net iki 25% padidina talpą, lyginant su geriausiais analogais. Šiuo metu yra kuriamos ir tiriamos azotu legiruotos nanostruktūrinės anglies medžiagos (nanoporinė anglis iš medienos po šarminio aktyvinimo).

Pagrindinis Tyrėjas

Habil. Dr. Galina Dobele

Vadovaujanti vyresnioji mokslo darbuotoja, Mokslo Tarybos narė

Pagrindinė Tyrėja Dr. Habil. Chem. Galina Dobele turi keturiasdešimties metų patirtį biomasės pirolizės, katalizatorių, aktyvintos ir legiruotos anglies srityse bei žinių apie pirolizės mechanizmus ir reakcijas bei teorinių proceso aspektų plėtrą. Daugiau nei 320-ies publikacijų bendraautorė, įskaitant 61-ą Scopus straipsnį, 18 H indeksą, taip pat 4 patentus.
Dr. sc. ing. Aivars Zhurinsh turi patirties koordinuojant ir prižiūrint EK dotacijas ir projektus, susijusius su biomasės termochemine konversija. Bendras leidinių skaičius Scopus – 37; H indeksas – 9, bendras patentų skaičius – 12. Jis vadovavo 6-iems magistro, 2 doktorantūros darbams ir šiuo metu vadovauja 1 doktorantūros darbui. Jis įdiegę tvarią ir aplinką tausojančią medžio anglies gamybos technologiją 12 privačių įmonių Latvijoje ir Estijoje.
Tyrėjas dr. sc. Aleksandrs Volperts apgynė daktaro disertaciją apie daugiafunkcines anglies medžiagas medienos ir lignoceliuliozės pagrindu; bendras publikacijų skaičius Scopus – 21; H indeksas – 8. Turi patirties atliekant pirolizės ir aktyvinimo eksperimentus.

Nacionalinis Cheminės Fizikos ir Biofizikos Institutas

Logo-KBFI

Nacionalinis Cheminės Fizikos ir Biofizikos Institutas (NICPB) yra vyriausybinė mokslinių tyrimų institucija ir pirmaujantis tarpdisciplininis tyrimų institutas Estijoje, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius tyrimus medžiagų mokslo, genų inžinerijos ir biotechnologijų, aplinkos technologijų, dalelių fizikos ir informatikos tyrimuose. NICPB reputacija grindžiama aukšto lygio moksliniais tyrimais, novatoriškų temų inicijavimu ir kompetencijos bei mokslo infrastruktūros plėtra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. NICPB taip pat gerai žinomas dėl glaudaus bendradarbiavimo su CERN. Šiame projekte dalyvaujanti Energy Technologies tyrimų grupė turi ilgametę patirtį įvairių anglies ir anglies pagrindu pagamintų katalizatorių sintezėje ir bandymuose. Viena iš pagrindinių temų per pastaruosius penkerius metus buvo nanostruktūrinių anglies medžiagų, superkondensatorių, metalo-oro baterijų ir kuro elementų pritaikymo sintezė ir funkcionalizavimas. Pagamintos medžiagos apima anglies nanovamzdelius ir grafeno pagrindu pagamintus katalizatorius. Mokslinių tyrimų grupė taip pat yra kvalifikuota membraninių elektrodų surinkimo kuro elementams paruošimo srityje. Tyrimų grupę sudaro du vyresnieji mokslo darbuotojai (PhD), vienas mokslo darbuotojas (PhD), penki doktorantai ir mažiausiai trys magistrantai ir bakalauro studentai.

Pagrindinis Tyrėjas

Dr. Ivar Kruusenberg

Dr. Ivaras Kruusenbergas yra deguonies redukcijos elektrokatalizės ekspertas, taip pat aktyviai dalyvaujantis kuro elementų tyrimuose. Jis turi išsamių žinių apie anglies pagrindu pagamintų katalizatorių medžiagų sintezę ir daugiausia tyrimų atlieka su anglies nanomedžiagų pagrindu pagamintų deguonies redukcijos reakcijos katalizatoriais, įskaitant azotu legiruotas ir pereinamojo metalo makrociklais modifikuotas anglies medžiagas. Jis taip pat turi įvairių elektrokatalizatorių kuro elementų bandymų patirties, yra paskelbęs 32 straipsnius aukštai vertinamuose žurnaluose, kurie buvo cituojami 1536 kartus, o jo h indeksas yra 23. Jis taip pat yra pateikęs paraiškas dėl dviejų kuro elementų ir katalizatorių patentų.

SINTEF

SINTEF yra vienas didžiausių Europos mokslinių tyrimų institutų, turintis įvairių sričių specialistų srityse kaip technologijų, gamtos ir socialinių mokslai. Šiame projekte SINTEF atstovauja SINTEF INDUSTRY instituto Tvarios energijos technologijų skyrius ir gali pasiūlyti aukštą kompetenciją medžiagų technologijos, taikomosios chemijos ir modeliavimo srityse. SINTEF turi didelę patirtį ir projektų dalį įvairių energijos konvertavimo technologijų srityje, įskaitant kuro elementų technologiją, baterijas, superkondensatorius ir elektrolizatorius. SINTEF turi ilgametę kuro elementų technologijų specializaciją, įskaitant kuro elementų ir elektrolizės medžiagų bei komponentų kūrimą ir vertinimą, taip pat 10 metų sėkmingo FP7 ir FCHJU projektų užbaigimo, kaip projektų koordinatorės (pvz., NOVEL). , STAMPEM ir MEGASTACK.SINTEF siūlo plačias žinias kuro elementų technologijos medžiagų ir komponentų kūrimo srityje bei yra atsakingas už Norvegijos kuro elementų ir vandenilio centrą.

Pastaraisiais metais SINTEF taip pat sukaupė didelę patirtį kuriant ir patvirtinant medžiagas ir elektrodus, skirtas tiek elektra įkraunamiems Zn-oro akumuliatoriams, tiek pirminiams Mg-oro akumuliatoriams, finansuojamoms per Europos Komisiją ir Norvegijos tyrimų tarybą (pvz., ZAS ir SEAMAG). . Atitinkama patirtis apima ORR ir OER katalizatorių sintezę ir vertinimą, elektrodų gamybą įvairiais būdais, pvz., purškimo dengimu, karštuoju presavimu ir slydimo liejimu (pvz., eForFuel ir Nextgame). Per M-era.Net finansuojamus projektus (pvz., MOC@SUPCAP) SINTEF taip pat įgijo superkondensatorių kūrimo ir charakterizavimo patirties. Dalyvaujantys SINTEF darbuotojai paprastai turi didelę patirtį pažangių medžiagų sintezės, fizikinio ir elektrocheminio charakterizavimo srityje. SINTEF turi prieigą prie įvairių charakteristikų nustatymo įrangos, pvz., skenavimo / perdavimo elektronų mikroskopų (galima per NORTEM nacionalinį centrą, http://www.nortem.no/), paviršiaus ploto analizę, termogravimetrinę analizę ir X. – spindulių difrakcijos įranga (galima per RECX nacionalinį centrą, http://www.recx.no/).

Susisiekite

Privatumo politika

Atsisiuntimai