Drauge dirbame už žalią, konkurencingą ir įtraukią Europą

Naujienos

Kviečiame skaityti

Straipsniai:
L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, J. Jablonskiene, D. Simkunaite, A. Volperts, A. Plavniece, G. Dobele, A. Zhurinsh, V. Jasulaitiene, G. Niaura, A. Drabavicius, M. Juel, L. Colmenares-Rausseo, I. Kruusenberg, K. Kaare, E. Norkus. Black liquor and wood char-derived nitrogen-doped carbon materials for
supercapacitors. Materials 16 (2023) 2551.
https://doi.org/10.3390/ma16072551

Galina Dobele, Ance Plavniece, Aleksandrs Volperts, Aivars Zhurinsh, Daina Upskuviene, Aldona Balciunaite, Vitalija Jasulaitiene, Gediminas Niaura, Martynas Talaikis, Loreta Tamasauskaite-Tamasiunaite, Eugenijus Norkus, Jannicke Kvello, Luis César Colmenares-Rausseo. Effect of pretreatment on the nitrogen doped activated carbon materials activity towards oxygen reduction reaction. Materials 16 (2023) 6005. https://doi.org/10.3390/ma16176005

 

Konferencijos:
E. Norkus, D. Upskuviene, A. Balciunaite, D. Simkunaite, V. Jasulaitiene, G. Niaura, A. Drabavicius, J. Vaiciuniene, A. Volperts, A. Plavniece, G. Dobele, A. Zhurinsh, L. Colmenares-Rausseo, J. Kvello, M. Juel, I. Kruusenberg, K. Kaare, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite. Investigation of oxygen reduction on manganese and nitrogen doped biomass-based activated carbons. 74th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Lyon, France, September 3-8, 2023. Abstract ID: ise232506. S06-P-077. https://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise232506.pdf

E. Norkus, D. Upskuviene, A. Balciunaite, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, V. Jasulaitiene, A. Plavniece, G. Dobele, A. Volperts, A. Zhurinsh, J. Kvello, L.C. Colmenares-Rausseo, I. Kruusenberg, K. Kaare. Sweetwood lignin as a promising precursor towards multi-functional electrode material. 244th ECS Meeting 2023, October 8-12, Gothenburg, Sweden. https://ecs.confex.com/ecs/244/meetingapp.cgi/Paper/179695

L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, D. Upskuviene, A. Balciunaite, D. Simkunaite, V. Jasulaitiene, G. Niaura, A. Drabavicius, J. Vaiciuniene, A. Volperts, A. Plavniece, G. Dobele, A. Zhurinsh, L.C. Colmenares-Rausseo, J. Kvello, K. Kaare, I. Kruusenberg. Manganese and nitrogen doped biomass-based activated carbons as electrocatalysts for oxygen reduction and water splitting. 244th ECS Meeting 2023, October 8-12, Gothenburg, Sweden (oral).
https://ecs.confex.com/ecs/244/meetingapp.cgi/Paper/179753

S. Andrenacci, E. Norkus, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, A. Plavniece, A. Volperts, I. Kruusenberg, K. Kaare, L.C. Colmenares-Rausseo. Alder charcoal-based materials as ORR catalysts for primary Zinc-Air Batteries. 3rd International Zinc-air and other Zinc batteries workshop (IZABW), September 18-19 2023, Ulm, Germany.  https://www.izabw.eu/wp-content/uploads/2023/09/IZABW_Book_of_Abstracts_digital.pdf (page 47)

 

Gruodžio 6-7, 2023 | Talinas, Estija (ARTĖJANTIS)

Projekto "Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai (SuNaMa)" partnerių iš Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos vizitas NICPB, Estijoje

2023 m. gruodžio 6-7 dienomis NICPB vyks projekto „Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai (SUNAMA)” partnerių iš FTMC (Lietuva), LSIWC (Latvija), SINTEF (Norvegija) ir NICPB (Estija) susitikimas, kur gruodžio 7 dieną yra numatytas NUOTOLINIU būdu vyksiantis seminaras, kuriame bus pristatyti projekto rezultatai. Seminaro pradžia: 10:00 CET/ 11:00 EET. Nuoroda į seminarą:

Kovo 15-17, 2023 | Vilnius, Lietuva

Projekto "Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai (SuNaMa)" partnerių iš Norvegijos, Latvijos ir Estijos vizitas FTMC, Lietuvoje

2023 m. kovo 15-17 d. FTMC (Vilniuje) įvyko projekto “Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai (SuNaMa)“ partnerių iš SINTEF (Norvegijos), LSIWC (Latvijos) ir NICPB (Estijos) susitikimas.

Grupdžio 9, 2022 | Nuotolinis

Projekto "SuNaMa" partnerių starto susitikimas nuotoliniu būdu

Projekto „SuNaMa“ starto susitikimas įvyko gruodžio 9 d. 10:00 CET/11:00 EET laiku. Renginys vyko nuotoliniu būdu TEAMS platformoje. Buvo pristatoma informacija apie Baltijos šalių tyrimų programos ir projekto „SuNaMa“ komandas ir tikslus.

Spalio 13 - 19, 2022 | Oludenizas, Turkija

8-as tarptautinis kongresas: Energijos Efektyvumas ir su Energija Susijusios Mediagos

Pagrindinis tyrėjas Eugenijus Norkus dalyvaus 8-ajame tarptautiniame kongrese: Enegijos Efektyvumas ir su Energija Susijusios Medžiagos, Oludenize, Turkijoje. Konferencijoje prof. E. Norkus pristatys tyrimų rezultatus su pranešimu: „Nanoanglies pagrindu pagamintų medžiagų sintezė ir taikymas superkondensatoriuose“.


Spalio 3 - 7, 2022 | Ryga, Latvija

Latvijos ir Lietuvos tyrėjų susitikimas Rygoje

Partneriai iš Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro Lietuvoje lankėsi Latvijos Valstybinio Medienios Chemijos institute Rygoje, Latvijoje. Susitikimo metu Latvijos mokslininkai pristatė sukurtas anglines medžiagas, tyrėjų komandos dalinosi įžvalgomis apie projekto eigą ir tolimesnių tyrimų vykdymą.

 


Rugsėjo 27, 2022 | Vilnius, Lietuva

Baltijos mokslinių tyrimų programos komiteto vizitas FTMC

2022 m. rugsėjo 27 d. Vilniuje, Lietuvoje, įvyko Baltijos mokslinių tyrimų programos komiteto posėdis, kurio metu komiteto nariai apsilankė FTMC bei susipažino su vykdomo projekto “Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai“ (SuNaMa) vykdytojais, eksperimentine įranga bei laboratorijomis.

 

Gegužės 29 - Birželio 2, 2022 | Vankuveris, Kanada

Elektrochemijos draugijos 241-as susitikimas Vankuveryje, Kanada

Pagrindiniai tyrėjai ir jų komandos nariai iš Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro bei Nacionalinio Cheminės Fizikos ir Biofizikos Instituto dalyvavo 241-ajame ECS susitikime Vankuveryje, Kanadoje. Konferencijos metu mokslininkų komandos pristatė savo naujus tyrimus kuriant naujas funkcines medžiagas kuro elementų technologijoms.


Kovo 28 - Balandžio 1, 2022 | Vilnius, Lietuva

Lietuvos ir Latvijos tyrėjų susitikimas

Partneriai iš Latvijos Valstybinio Medienios Chemijos instituto lankėsi Fizinių ir Technologijos Mokslų Centre Lietuvoje. Tyrėjams iš Latvijos buvo pademonstruoti atliekami elektrocheminiai tyrimai deguonies redukcijos reakcijai. Susitikimo metu Latvijos ir Lietuvos komandos aptarė atliekamus darbus ir esamus rezultatus, taip pat apsitarta ir dėl tolimesnių ateities darbų.

 


Gruodžio 1, 2022 | Vilnius, Lietuva

Projektas - Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai [SuNaMa]

2021-12-01 - 2023-12-31

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pradedamas įgyvendinti Baltijos mokslinių tyrimų programos projektas “Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai“. Projekto koordinatorius – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (vad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus), partneriai: SINTEF (Norvegija, vad. dr. Mari Juel), Latvian State Institute of Wood Chemistry (Latvija, vad. dr. Galina Dobele), ir National Institute of Chemical Physics and Biophysics (Estija, vad. dr. Ivar Kruusenberg).

www.eeagrants.org

 

Contact

Privacy policy

Downloads